jednoduchosť je najvyššia
miera sofistikovanosti
- Leonardo Da Vinci -

7 pilierov AKF LEGAL

Sedmička je šťastné číslo. Ako skúsení právnici ale vieme, že úspech v biznise vyžaduje pragmatickejší prístup. Nie je to šťastie, ale kvalitné právne zázemie, čo našim klientom pomáha zdolávať každodenné výzvy a realizovať obchodné ciele.

Hájime záujmy klientov…

komplexne

Široké pole pôsobnosti nám umožňuje pokryť všetky právne aspekty vášho biznisu.

Hájime záujmy klientov…

odborne

Bohatá medzinárodná prax členov nášho tímu je zárukou vysokej odbornosti.

Hájime záujmy klientov…

osobne

Ku každému prípadu pristupujeme s osobným zanietením ľudí, ktorých právo baví.

Hájime záujmy klientov…

kooperatívne

Vďaka internej aj sieťovej kooperácii dostáva klient know-how celého tímu právnikov.

Hájime záujmy klientov…

medzinárodne

Sme členmi globálnej siete a rozumieme nuansám zahraničných právnych systémov.

Hájime záujmy klientov…

inovatívne

Podporujeme startupy a nové segmenty biznisu. Sami volíme inovatívne postupy.

Hájime záujmy klientov…

flexibilne

Pracujeme metodicky a pružne, takže vieme čeliť aj bezprecedentným situáciám.

služby

Vysokú úroveň poradenstva vo všetkých oblastiach práva zabezpečuje kvalita dobre zohratého AKF Legal tímu a bohaté praktické skúsenosti na poli obchodných transakcií.

testimoniál

Teší nás, že naše služby sa stretli s množstvom pozitívnych ohlasov zo strany našich klientov.

Profesionálny prístup, dobré znalosti práva, zanietenie a odhodlanie. AKF Legal profesionálne zvláda všetky aspekty transakcií.
Juraj Babčan investor
Dently, s. r. o.
Skvelá kombinácia právnych služieb pre odvetvie nehnuteľností zahŕňajúcich investície a development na jednom mieste. Talent vidieť témy komplexne, s presahom od práva do businessu, cez technické znalosti až k negociácií rešpektujúceho behaviorálne modely ľudí. AKF Legal je pre nás jedno miesto na právne služby pre akvizície, investície, development, výstavbu a exit v odvetví nehnuteľnosti na Slovensku.
Michal Padych MSc Managing General Partner
SYNAPSIS property ventures
AKF Legal je spoločnosť zameraná na klienta a riešenia, ktorá ponúka širokú škálu právnych služieb v širokom spektre odborov. Partneri a členovia tímu reagujú rýchlo a proaktívne poskytujú usmernenia a navrhujú riešenia problémov praktickým a efektívnym spôsobom.
Tomáš Drobný CONTINENTAL FILM

referencie

Aj vďaka osobnému nasadeniu a odvahe implementovať novátorské postupy sme vyhľadávaný partner pre právne záležitosti fyzických osôb, ambicióznych startupov či medzinárodne etablovaných spoločností.

reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
reference logo
Zobraziť referencie